• Witamy na stronie gminy Gdów

  Tutaj znajdziesz informacje m.in. o historii, turystyce, inwestycjach i aktualnych wydarzeniach.
  Dowiedz się więcej o naszej gminie.
 • SMSowy System Ostrzegania

  Jeżeli chcesz otrzymywać za darmo na swoją komórkę komunikaty ostrzegawcze, zapisz się do naszego systemu.
 • Dla turysty

  Poczytaj o zabytkach i ciekawych miejscach, które warto odwiedzić będąc w gminie Gdów.
 • Panoramy 3D

  Malownicze krajobrazy, z których słynie gmina Gdów zachęcają do odwiedzenia tego zakątka Polski.
 • Mistrzowska gmina

  Gmina Gdów została laureatem I edycji konkursu Mistrzowska Gmina 2009/2010, którego celem jest wyłonienie najbardziej aktywnych gmin w Polsce.

Kalendarium gminne

Sprawdź dowód: Możesz sprawdzić poprzez stronę www dostępność odbioru dowodu osobistego klikając tutaj
SMSowy System Ostrzegania: Dodaj swój numer i otrzymuj bezpłatnie ostrzeżenia, aby się dopisać kliknij tutaj.
Gmina Gdów ma swój profil na Facebook`u: Bądź na bieżąco z tym co dzieje się w naszej gminie i kliknij lubie to!

Programy i granty dla organizacji pozarządowych

Szkolenia dla NGO

Uprzejmie informujemy że Centrum Organizacji Pozarządowych organizuje w miesiącu maju na terenie Województwa Małopolskiego szkolenia dla organizacji pozarządowych. Więcej informacji o szkoleniach COP pod adresem http://malopolskie.pl/Wspolpraca/ngo/?id=14030

Spotkanie organizowane jest przez Centrum Organizacji Pozarządowych (COP) powołane przez Województwo Małopolskie w ramach projektu realizowanego z Fundacją Biuro Inicjatyw Społecznych pn. „Model Współpracy – Współpraca na medal. Wdrażanie standardów współpracy JST – NGO w Małopolsce”!

Szczegółowych informacji udziela Zespół ds. Organizacji Pozarządowych UMWM, tel. (12) 61 60 904, (12) 61 60 988.

 

Informacja o utworzonych Centrach Organizacji Pozarządowych (COP)

COP powołane zostały przez Województwo Małopolskie w ramach projektu realizowanego z Fundacją Biuro Inicjatyw Społecznych pn. „Model Współpracy – Współpraca na medal. Wdrażanie standardów współpracy JST – NGO w Małopolsce”! Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach działalności Centrów Organizacji Pozarządowych małopolskie organizacje pozarządowe będą mogły skorzystać z bezpłatnych szkoleń i konsultacji. Powstające COP-y będą wspierały organizacje i pomagały im - w ich codziennych działaniach! Szkolenia, seminaria i konsultacje będą odbywać się w różnych miastach na terenie Województwa Małopolskiego. 

W najbliższym czasie szkolenia, seminaria i konsultacje odbędą się: w Nowym Sączu, Tarnowie, Oświęcimiu i Nowym Targu. Szczegóły spotkań oraz formularze zgłoszeniowe znajdują się na stronie Województwa Małopolskiego - http://www.malopolskie.pl/Wspolpraca/ngo/?id=13969

Nabór na najbliższe spotkania trwa do 4 maja br.

 

Marszałek Województwa Małopolskiego ogłosił Program „Grant na start” , który ma na celu wsparcie działalności gospodyń wiejskich. Samorząd województwa przewiduje przyznanie jednego grantu na gminę w wysokości 5 000 zł każdy. Grant może być przeznaczony na dowolny cel służący wzmocnieniu stowarzyszenia w początkowym okresie działalności. Celem programu jest wsparcie rozwoju nowo powstałych stowarzyszeń gospodyń wiejskich. Warunkiem ubiegania się o środki w ramach tego programu jest posiadanie przez Koła Gospodyń Wiejskich osobowości prawnej ( np. w postaci stowarzyszenia).
 
W celu uzyskania małego grantu należy złożyć wniosek do Zarządu Województwa Małopolskiego  na adres: Departament Rolnictwa i Geodezji, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków

Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Rolnictwa i Geodezji UMWM pod numerem telefonu 12 63 03 580 lub drogą mailową pod adresem: .

 

Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 oraz w art. 3 ust. 3 pkt. 1-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do udziału w otwartym konkursie ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2014 r. ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (P FIO).

Rodzaje zadań objętych dofinansowaniem:
1. Małe inicjatywy;
2. Aktywne społeczeństwo;
3. Aktywni obywatele;
4. Silne organizacje pozarządowe;
oraz komponenty wyodrębnione w ramach tych Priorytetów.

Termin składania ofert: od 07 lutego 2014 r. do 07 marca 2014 r. do godz.16:15. Szczegóły konkursu dostępne na stronie www.mpips.gov.pl oraz http://www.pozytek.gov.pl/

 

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności ogłosiły ogólnopolski konkurs dotacyjny „Seniorzy w akcji”. Konkurs skierowany jest do osób 60+ i do par międzypokoleniowych, które chcą zrealizować projekt społeczny w oparciu o osobiste pasje i wziąć udział w inspirujących warsztatach. Wspierane będą inicjatywy, w których aktywnie uczestniczą osoby starsze.

Udział w konkursie daje możliwość otrzymania wsparcia finansowego w wysokości od 6000 zł do 12 000 zł. O dotacje mogą ubiegać się osoby 60+ lub pary międzypokoleniowe (osoba 60+ i osoba w wieku 18-35 lat) poprzez organizację pozarządową czy instytucję, która pełni rolę podmiotu aplikującego o dotację (np. Uniwersytet Trzeciego Wieku, fundacja lub stowarzyszenie, dom kultury). Listy intencyjne należy składać do 10 marca 2014.

Szczegółowe informacje na temat konkursu "Seniorzy w Akcji" na stronie internetowej: www.seniorzywakcji.pl

 

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Ogólnopolski Konkurs Grantowy Programu "Równać Szanse" Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności, skierowany do organizacji pozarządowych z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców. O dotacje do 40 000 zł na działania trwające 15 miesięcy realizowane pomiędzy 1 lipca 2014r. a 30 listopada 2015 r. (prowadzone ze stałą, minimum 20-osobową grupą młodzieży w wieku 13-19 lat) mogą ubiegać się organizacje pozarządowe z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców. Ogólnopolski Konkurs Grantowy składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie konkursu wnioskujący przygotowują diagnozę środowiska lokalnego, w drugim (do którego zakwalifikuje się część wnioskujących) organizacje przygotują plan 15-miesięcznych działań zgodnych z celem konkursu. Termin nadsyłania wniosków w pierwszym etapie mija 10 marca 2014 roku o godzinie 12.00. Szczegóły dostępne na stronie organizatora konkursu www.rownacszanse.pl

Wiele informacji o możliwości otrzymania dofinansowania przez organizacje pozarządowe znajduje się także na stronie www.ngo.pl.

 

Do góry Powrót
Gdów
Urząd Gminy w Gdowie
Rynek 40
32-420 Gdów

tel. 12 251 41 66
tel. 12 251 42 66
fax. 12 251 40 05