• Witamy na stronie gminy Gdów

  Tutaj znajdziesz informacje m.in. o historii, turystyce, inwestycjach i aktualnych wydarzeniach.
  Dowiedz się więcej o naszej gminie.
 • SMSowy System Ostrzegania

  Jeżeli chcesz otrzymywać za darmo na swoją komórkę komunikaty ostrzegawcze, zapisz się do naszego systemu.
 • Dla turysty

  Poczytaj o zabytkach i ciekawych miejscach, które warto odwiedzić będąc w gminie Gdów.
 • Panoramy 3D

  Malownicze krajobrazy, z których słynie gmina Gdów zachęcają do odwiedzenia tego zakątka Polski.
 • Mistrzowska gmina

  Gmina Gdów została laureatem I edycji konkursu Mistrzowska Gmina 2009/2010, którego celem jest wyłonienie najbardziej aktywnych gmin w Polsce.

Kalendarium gminne

Sprawdź dowód: Możesz sprawdzić poprzez stronę www dostępność odbioru dowodu osobistego klikając tutaj
SMSowy System Ostrzegania: Dodaj swój numer i otrzymuj bezpłatnie ostrzeżenia, aby się dopisać kliknij tutaj.
Gmina Gdów ma swój profil na Facebook`u: Bądź na bieżąco z tym co dzieje się w naszej gminie i kliknij lubie to!

Zmiana decyzji ostatecznej ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego dla osób fizycznych

Urząd Gminy w Gdowie                     Karta informacyjna Podatki 03                                                                  
Nazwa sprawy

Zmiana decyzji ostatecznej ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego dla osób fizycznych

Opis sprawy Zgłoszenie zaistnienia okoliczności uzasadniających zmianę zobowiązania podatkowego.
Kogo dotyczy Podatnik
Wymagane dokumenty
 • pisemna informacja o zmianie okoliczności faktycznych mających wpływ na ustalenie wysokości zobowiązania złożona w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.
 • wypełniony formularz "Informacja w sprawie podatku rolnego" lub/i " Informacja w sprawie podatku od nieruchomości" lub/i " Informacja w sprawie podatku leśnego"
Formularze/wnioski do pobrania
Opłaty Bezpłatnie
Jednostka/osoba odpowiedzialna Inspektor d/s podatków
pok.20
Miejsce składania dokumentów Biuro obługi mieszkańców - pok.4
Termin załatwienia sprawy Do 30 dni od dnia wszczęcia postępowania

- w przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy zawiadamia o tym stronę - i wyznacza nowy termin
Tryb odwoławczy Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie ul. Lea 10 za pośrednictwem tut. organu podatkowego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji
Uwagi i dodatkowe informacje W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów , lub stwierdzonych nieprawidłowości wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienie i złożenia

Do góry Powrót
Gdów
Urząd Gminy w Gdowie
Rynek 40
32-420 Gdów

tel. 12 251 41 66
tel. 12 251 42 66
fax. 12 251 40 05