• Witamy na stronie gminy Gdów

  Tutaj znajdziesz informacje m.in. o historii, turystyce, inwestycjach i aktualnych wydarzeniach.
  Dowiedz się więcej o naszej gminie.
 • SMSowy System Ostrzegania

  Jeżeli chcesz otrzymywać za darmo na swoją komórkę komunikaty ostrzegawcze, zapisz się do naszego systemu.
 • Dla turysty

  Poczytaj o zabytkach i ciekawych miejscach, które warto odwiedzić będąc w gminie Gdów.
 • Panoramy 3D

  Malownicze krajobrazy, z których słynie gmina Gdów zachęcają do odwiedzenia tego zakątka Polski.
 • Mistrzowska gmina

  Gmina Gdów została laureatem I edycji konkursu Mistrzowska Gmina 2009/2010, którego celem jest wyłonienie najbardziej aktywnych gmin w Polsce.

Kalendarium gminne

Sprawdź dowód: Możesz sprawdzić poprzez stronę www dostępność odbioru dowodu osobistego klikając tutaj
SMSowy System Ostrzegania: Dodaj swój numer i otrzymuj bezpłatnie ostrzeżenia, aby się dopisać kliknij tutaj.
Gmina Gdów ma swój profil na Facebook`u: Bądź na bieżąco z tym co dzieje się w naszej gminie i kliknij lubie to!

Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego

 


 


Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego

Urząd Gminy w Gdowie

         Karta Informacyjna OSO.I.03                                                                         

Nazwa sprawy

Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego

Opis sprawy

Wymeldowanie powinno nastąpić w sytuacji, kiedy osoba opuszcza dotychczasowe miejsce zameldowania.Wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego można dokonać podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu, wskazując adres dotychczasowego miejsca pobytu, z którego ma nastąpić wymeldowanie lub zgłaszając wyjazd za granicę na pobyt stały, co skutkuje wymeldowaniem z miejsca pobytu stałego i czasowego albo wyjazd na okres dłuższy niż 6 miesięcy, bez zamiaru stałego pobytu za granicą  skutkuje wymeldowaniem z miejsca pobytu czasowego .Wymeldowania można dokonać w formie dokumentu elektronicznego na  formularzu(do pobrania pod pozycją Formularze)

Kogo dotyczy

Obowiązek ten dotyczy tak obywateli polskich jak i cudzoziemców .Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego, jest obowiązana wymeldować się w organie gminy, właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce jej pobytu najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca.

Wymagane dokumenty

1.Wypełniony druk ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO/NOTIFICATION OF A CHANGE OF PERMANENT RESIDENCE lub ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU CZASOWEGO /NOTIFICATION OF A CHANGE OF TEMPORARY RESIDENCE

2.Dowód osobisty osoby dokonującej wymeldowania-do wglądu

3.Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad ni faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu                                                           

                                  

Formularz/wnioski do pobrania

Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego

Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego

Pełnomocnictwo

Opłaty

Za czynność wymeldowania nie pobiera się opłaty. Opłata w wys.10,00zł za wydanie na  wniosek decyzji administracyjnej. Odwołanie zwolnione z opłaty skarbowej.

Jednostka/osoba odpowiedzialna

Referat Organizacyjnych i Spraw Obywatelskich

pokój nr 4, tel. 12 251 42 66 wew.102 lub 12 288 96 40

Miejsce składania dokumentów

Pokój nr 4

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie- w chwili przyjęcia przez organ zgłoszenia meldunkowego. 

Tryb odwoławczy

Od decyzji administracyjnej odwołanie do wojewody małopolskiego, w termini14 dni od daty doręczenia decyzji. Odwołanie składa się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi i dodatkowe informacje

zgłoszenie zgonu, dokonane w urzędzie stanu cywilnego zgodnie z przepisami prawa o aktach stanu cywilnego, zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej, bez konieczności wypełniania formularzy . Jeżeli okres pobytu czasowego odpowiada okresowi zgłoszonemu przy zameldowaniu, osoba opuszczająca miejsce tego pobytu jest zwolniona od obowiązku wymeldowania się.

 


 

 

Do góry Powrót
Gdów
Urząd Gminy w Gdowie
Rynek 40
32-420 Gdów

tel. 12 251 41 66
tel. 12 251 42 66
fax. 12 251 40 05