• Witamy na stronie gminy Gdów

  Tutaj znajdziesz informacje m.in. o historii, turystyce, inwestycjach i aktualnych wydarzeniach.
  Dowiedz się więcej o naszej gminie.
 • SMSowy System Ostrzegania

  Jeżeli chcesz otrzymywać za darmo na swoją komórkę komunikaty ostrzegawcze, zapisz się do naszego systemu.
 • Dla turysty

  Poczytaj o zabytkach i ciekawych miejscach, które warto odwiedzić będąc w gminie Gdów.
 • Panoramy 3D

  Malownicze krajobrazy, z których słynie gmina Gdów zachęcają do odwiedzenia tego zakątka Polski.
 • Mistrzowska gmina

  Gmina Gdów została laureatem I edycji konkursu Mistrzowska Gmina 2009/2010, którego celem jest wyłonienie najbardziej aktywnych gmin w Polsce.

Kalendarium gminne

Sprawdź dowód: Możesz sprawdzić poprzez stronę www dostępność odbioru dowodu osobistego klikając tutaj
SMSowy System Ostrzegania: Dodaj swój numer i otrzymuj bezpłatnie ostrzeżenia, aby się dopisać kliknij tutaj.
Gmina Gdów ma swój profil na Facebook`u: Bądź na bieżąco z tym co dzieje się w naszej gminie i kliknij lubie to!

Zameldowanie i wymeldowanie decyzją administracyjną

 

Zameldowanie i wymeldowanie decyzją administracyjną

Urząd Gminy w Gdowie

         Karta Informacyjna OSO.I.04                                                                         

Nazwa sprawy

Zameldowanie i wymeldowanie decyzją administracyjną

Opis sprawy

Przeprowadzenie postępowania administracyjnego i wydanie decyzji administracyjnej

Kogo dotyczy

Obywatel polski, który opuścił miejsce pobytu stałego albo opuścił miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu i nie dopełnił obowiązku wymeldowania się.

Wymagane dokumenty

Wniosek o wymeldowanie , które winno zawierać: imię i nazwisko osoby(osób) wymeldowywanej, data i sposób opuszczenia lokalu, adres zamieszkiwania tej osoby. Powyższe podanie wniosek składa właściciel lub wszyscy współwłaściciele. Oryginał dokumentu poświadczającego własność do lokalu, który pozostaje w aktach sprawy

 

Formularz/wnioski do pobrania

 

Opłaty

Wniosek o wymeldowanie – opata skarbowa 10,00zł od osoby uiszczona przy  składaniu podania .Odwołanie zwolnione z opłaty skarbowej.

Wpłaty można dokonać osobiście w kasie urzędu lub na konto KBS Kraków O/ Gdów   Nr konta 97 8591 0007 0070 0100 1443 0039 (dowód wpłaty winien być dołączony do  wniosku o wymeldowanie)

 

Jednostka/osoba odpowiedzialna

Referat Organizacyjnych i Spraw Obywatelskich

pokój nr 4, tel. 12 251 42 66 wew.102 lub 12 288 96 40

Miejsce składania dokumentów

Dziennik Podawczy

Termin załatwienia sprawy

Wydania decyzji administracyjnej – nie  później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 2 miesięcy; termin ten może zostać przedłużony, jednakże organ obowiązany jest takim przypadku zawiadomić stron o niezałatwieniu sprawy w terminie i wyznaczyć nowy termin jej załatwienia (art. 35, 36 Kodeksu postępowania administracyjnego)

Tryb odwoławczy

Od decyzji administracyjnej odwołanie do wojewody małopolskiego,w termini14 dni od daty doręczenia decyzji. Odwołanie składa się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi i dodatkowe informacje

 


 

 

Do góry Powrót
Gdów
Urząd Gminy w Gdowie
Rynek 40
32-420 Gdów

tel. 12 251 41 66
tel. 12 251 42 66
fax. 12 251 40 05