• Witamy na stronie gminy Gdów

  Tutaj znajdziesz informacje m.in. o historii, turystyce, inwestycjach i aktualnych wydarzeniach.
  Dowiedz się więcej o naszej gminie.
 • SMSowy System Ostrzegania

  Jeżeli chcesz otrzymywać za darmo na swoją komórkę komunikaty ostrzegawcze, zapisz się do naszego systemu.
 • Dla turysty

  Poczytaj o zabytkach i ciekawych miejscach, które warto odwiedzić będąc w gminie Gdów.
 • Panoramy 3D

  Malownicze krajobrazy, z których słynie gmina Gdów zachęcają do odwiedzenia tego zakątka Polski.
 • Mistrzowska gmina

  Gmina Gdów została laureatem I edycji konkursu Mistrzowska Gmina 2009/2010, którego celem jest wyłonienie najbardziej aktywnych gmin w Polsce.

Kalendarium gminne

Sprawdź dowód: Możesz sprawdzić poprzez stronę www dostępność odbioru dowodu osobistego klikając tutaj
SMSowy System Ostrzegania: Dodaj swój numer i otrzymuj bezpłatnie ostrzeżenia, aby się dopisać kliknij tutaj.
Gmina Gdów ma swój profil na Facebook`u: Bądź na bieżąco z tym co dzieje się w naszej gminie i kliknij lubie to!

Zaległości podatkowe dla osób prawnych

Urząd Gminy w Gdowie         Karta informacyjna Podatki 05                                                                         
Nazwa sprawy Zaległości podatkowe dla osób prawnych
- umorzenie zaległości podatkowej
- rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej
- odroczenie terminu płatności podatku
- OSOBY PRAWNE
Opis sprawy Umorzenie lub rozłożenie na raty zaległości lub odroczenie terminu płatności zobowiązania w podatku rolnym, w podatku leśnym, w podatku od nieruchomości i w podatku od środków transportowych
Kogo dotyczy Składający wnioski
Wymagane dokumenty
 • uzasadniony wniosek
 • oświadczenie przedsiębiorcy - w przypadku, gdy wnioskujący prowadzi działalność gospodarczą, jest przedsiebiorcą w rozumieniu art. 2 -4 ustawy z dnia 02.07.2004 r. O swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807),
 • sprawozdanie finansowe (F-01),
 • bilans,
 • specyfikacja zobowiązań i należności,
 • kopia planu finansowego,
 • kopie deklaracji podatkowych opatrzona datownikiem Urzędu Skarbowego,
 • kopie ewentualnych decyzji o spłacie zobowiązań publicznoprawnych (US, ZUS)
 • kopie ewentualnych umów o spłacie zaciągniętego kredytu bankowego,
 • w przypadku toczących sie postepowań układowych, kopia postanowienia o otwarciu postępowania układowego oraz kopia zgłoszonych wierzytelności,
 • kopia ewentualnych programów naprawczych,
 • inne: na żądanie organu podatkowego w trakcie prowadzenia postępowania
Formularze/wnioski do pobrania Wniosek uniwersalny
Opłaty  WNIOSKI: * W sprawach o umorzenie zaległości podatkowej - wolne od opłaty skarbowej
* W sprawach o odroczenie terminu płatności:
- do 6 miesięcy - wolne od opłaty skarbowej
- pow. 6 m-cy - podlegają opłacie w wysokości:
   - za wniosek - 5,00 zł
   - za każdy załącznik - 0,50 zł
Jednostka/osoba odpowiedzialna Inspektor d/s podatków
pok.20
Miejsce składania dokumentów Biuro obługi mieszkańców - pok.4
Termin załatwienia sprawy Do 30 dni od dnia wszczęcia postępowania
- w przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy zawiadamia o tym stronę - i wyznacza nowy termin
Tryb odwoławczy Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie ul. Lea 10 za pośrednictwem tut. organu podatkowego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji
Uwagi i dodatkowe informacje W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienie i złożenia

Do góry Powrót
Gdów
Urząd Gminy w Gdowie
Rynek 40
32-420 Gdów

tel. 12 251 41 66
tel. 12 251 42 66
fax. 12 251 40 05