• Witamy na stronie gminy Gdów

  Tutaj znajdziesz informacje m.in. o historii, turystyce, inwestycjach i aktualnych wydarzeniach.
  Dowiedz się więcej o naszej gminie.
 • SMSowy System Ostrzegania

  Jeżeli chcesz otrzymywać za darmo na swoją komórkę komunikaty ostrzegawcze, zapisz się do naszego systemu.
 • Dla turysty

  Poczytaj o zabytkach i ciekawych miejscach, które warto odwiedzić będąc w gminie Gdów.
 • Panoramy 3D

  Malownicze krajobrazy, z których słynie gmina Gdów zachęcają do odwiedzenia tego zakątka Polski.
 • Mistrzowska gmina

  Gmina Gdów została laureatem I edycji konkursu Mistrzowska Gmina 2009/2010, którego celem jest wyłonienie najbardziej aktywnych gmin w Polsce.

Kalendarium gminne

Sprawdź dowód: Możesz sprawdzić poprzez stronę www dostępność odbioru dowodu osobistego klikając tutaj
SMSowy System Ostrzegania: Dodaj swój numer i otrzymuj bezpłatnie ostrzeżenia, aby się dopisać kliknij tutaj.
Gmina Gdów ma swój profil na Facebook`u: Bądź na bieżąco z tym co dzieje się w naszej gminie i kliknij lubie to!

Zaległości podatkowe dla osób fizycznych

Urząd Gminy w Gdowie                             Karta informacyjna Podatki 04                                                  
Nazwa sprawy Zaległości podatkowe dla osób fizycznych
umorzenie zaległości podatkowej
- rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej
- odroczenie terminu płatności podatku
- OSOBY FIZYCZNE

Opis sprawy Umorzenie lub rozłożenie na raty zaległości w podatku rolnym, w podatku leśnym, w podatku od nieruchomości i w podatku od środków transportowych, lub odroczenie terminu płatności zobowiązania podatkowego
Kogo dotyczy Składający wnioski
Wymagane dokumenty
 • uzasadniony wniosek
 • oświadczenie - zeznanie dotyczące sytuacji materialnej,
 • oświadczenie przedsiębiorcy - w przypadku, gdy wnioskujący prowadzi działalność gospodarczą, jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 2 -4 ustawy z dnia 02.07.2004 r. O swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807)
 • zaświadczenia o dochodach obojga małżonków i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • odcinki emerytur i/lub rent (kopie),
 • zaświadczenia o zarejestrowaniu wnioskodawcy jako bezrobotnego (lub kopia dowodu pobieranego zasiłku),
 • potwierdzenie ewentualnych kosztów leczenia (wypis ze szpitala, kopie rachunków za leki, itp.),
 • potwierdzenie wydatków ponoszonych na naukę (kopie rachunków, dowodów zapłaty),
 • udokumentowane wydatki ponoszone na utrzymanie mieszkań (kopie rachunków za energię elektryczną, gaz, wodę i in.)
Formularze/wnioski do pobrania Wniosek uniwersalny

 
Opłaty  WNIOSKI:
* W sprawach o umorzenie zaległości podatkowej - wolne od opłaty skarbowej
* W sprawach o odroczenie terminu płatności:
- do 6 miesięcy - wolne od opłaty skarbowej
- pow. 6 m-cy - podlegają opłacie w wysokości:
   - za wniosek - 5,00 zł
   - za każdy załącznik - 0,50 zł
Jednostka/osoba odpowiedzialna Inspektor d/s podatków
pok.20
Miejsce załatwienia sprawy Biuro obługi mieszkańców - pok.4
Termin załatwienia sprawy Do 30 dni od dnia wszczęcia postępowania
- w przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy zawiadamia o tym stronę - i wyznacza nowy termin
Tryb odwoławczy Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie ul. Lea 10 za pośrednictwem tut. organu podatkowego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji
Uwagi i dodatkowe informacje W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienie i złożenia

Do góry Powrót
Gdów
Urząd Gminy w Gdowie
Rynek 40
32-420 Gdów

tel. 12 251 41 66
tel. 12 251 42 66
fax. 12 251 40 05