• Witamy na stronie gminy Gdów

  Tutaj znajdziesz informacje m.in. o historii, turystyce, inwestycjach i aktualnych wydarzeniach.
  Dowiedz się więcej o naszej gminie.
 • SMSowy System Ostrzegania

  Jeżeli chcesz otrzymywać za darmo na swoją komórkę komunikaty ostrzegawcze, zapisz się do naszego systemu.
 • Dla turysty

  Poczytaj o zabytkach i ciekawych miejscach, które warto odwiedzić będąc w gminie Gdów.
 • Panoramy 3D

  Malownicze krajobrazy, z których słynie gmina Gdów zachęcają do odwiedzenia tego zakątka Polski.
 • Mistrzowska gmina

  Gmina Gdów została laureatem I edycji konkursu Mistrzowska Gmina 2009/2010, którego celem jest wyłonienie najbardziej aktywnych gmin w Polsce.

Kalendarium gminne

Sprawdź dowód: Możesz sprawdzić poprzez stronę www dostępność odbioru dowodu osobistego klikając tutaj
SMSowy System Ostrzegania: Dodaj swój numer i otrzymuj bezpłatnie ostrzeżenia, aby się dopisać kliknij tutaj.
Gmina Gdów ma swój profil na Facebook`u: Bądź na bieżąco z tym co dzieje się w naszej gminie i kliknij lubie to!

obowiązek meldunkowy cudzoziemców

Urząd Gminy w Gdowie Karta informacyjna OSO.I.02                                                                            
  Wydanie nr 1                         
Nazwa sprawy Obowiązek meldunkowy cudzoziemców. Karte nadzoruje Referat Organizacyjny Spraw Obywatelskich; stanowisko-ewidencja ludności    04.07.2007r.
Opis sprawy Wydanie potwierdzenia zameldowania cudzoziemca na pobyt czasowy.  
Kogo dotyczy Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej oraz członek rodziny takiego cudzoziemca przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca
 
Wymagane dokumenty Cudzoziemiec inny niż wskazany powyżej przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego najpóźniej w 4. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca, chyba że jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie przekracza 14 dni.
Wypełnione zgłoszenie E-1 lub E-3, potwierdzenie pobytu w lokalu dokonane przez dysponenta lokalu w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia paszport, wiza lub inny dokument potwierdzający legalny pobyt na terytorium RP
 
Formularze/wnioski do pobrania

Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 3 miesiące

Zameldowanie na pobyt stały

Pełnomocnictwo

 
Opłaty  brak  
Jednostka/osoba odpowiedzialna Referat Organizacyjny Spraw Obywatelskich - Marta pok.1; 12-251-42-66 wew.102; 12 288-96-40  
Miejsce skladania dokumentów

pok. 1

 
Termin załatwienia sprawy niezwłocznie  
Tryb odwoławczy    
Uwagi i dodatkowe informacje ważny paszport, ważna wiza lub inny dokument potwierdzający legalny pobyt na terytorium RP  

 

 

Do góry Powrót
Gdów
Urząd Gminy w Gdowie
Rynek 40
32-420 Gdów

tel. 12 251 41 66
tel. 12 251 42 66
fax. 12 251 40 05