• Witamy na stronie gminy Gdów

  Tutaj znajdziesz informacje m.in. o historii, turystyce, inwestycjach i aktualnych wydarzeniach.
  Dowiedz się więcej o naszej gminie.
 • SMSowy System Ostrzegania

  Jeżeli chcesz otrzymywać za darmo na swoją komórkę komunikaty ostrzegawcze, zapisz się do naszego systemu.
 • Dla turysty

  Poczytaj o zabytkach i ciekawych miejscach, które warto odwiedzić będąc w gminie Gdów.
 • Panoramy 3D

  Malownicze krajobrazy, z których słynie gmina Gdów zachęcają do odwiedzenia tego zakątka Polski.
 • Mistrzowska gmina

  Gmina Gdów została laureatem I edycji konkursu Mistrzowska Gmina 2009/2010, którego celem jest wyłonienie najbardziej aktywnych gmin w Polsce.

Kalendarium gminne

Sprawdź dowód: Możesz sprawdzić poprzez stronę www dostępność odbioru dowodu osobistego klikając tutaj
SMSowy System Ostrzegania: Dodaj swój numer i otrzymuj bezpłatnie ostrzeżenia, aby się dopisać kliknij tutaj.
Gmina Gdów ma swój profil na Facebook`u: Bądź na bieżąco z tym co dzieje się w naszej gminie i kliknij lubie to!

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

 

 

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Urząd Gminy w Gdowie

         Karta Informacyjna RLO.VI.02                                                                         

Nazwa sprawy

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Kartę nadzoruje: Referat Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Opis sprawy

Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Kogo dotyczy

  Osoba fizyczna będąca właścicielem, współwłaścicielem, posiadaczem lub współposiadaczem samoistnym, użytkownikiem lub współużytkownikiem wieczystym, posiadaczem lub współposiadaczem zależnym (najemcą, dzierżawcą) nieruchomości położonej na obszarze Gminy Gdów, która w dniu składania niniejszej deklaracji jest zamieszkała.

Wymagane dokumenty

  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Formularz/wnioski do pobrania

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dot. domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe

Opłaty

  brak

Jednostka/osoba odpowiedzialna

Referat Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
pok. 11; tel.12-251-42-66 wew.111 lub 12-251-55-01

Miejsce składania dokumentów

Biuro obsługi mieszkańców - pok. 4

Termin załatwienia sprawy

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Uwagi i dodatkowe informacje

Deklarację, właściciele nieruchomości zamieszkałych składają w Urzędzie Gminy Gdów w terminie:

 1. do dnia 31 stycznia 2013 r. – dla pierwszej deklaracji,

 2. 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,

 3. 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ujętych w deklaracji uprzednio złożonej przez właściciela nieruchomości,

 4. 14 dni od daty wejścia w życie uchwały Rady Gminy Gdów zmieniającej wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Do góry Powrót
Gdów
Urząd Gminy w Gdowie
Rynek 40
32-420 Gdów

tel. 12 251 41 66
tel. 12 251 42 66
fax. 12 251 40 05