• Witamy na stronie gminy Gdów

  Tutaj znajdziesz informacje m.in. o historii, turystyce, inwestycjach i aktualnych wydarzeniach.
  Dowiedz się więcej o naszej gminie.
 • SMSowy System Ostrzegania

  Jeżeli chcesz otrzymywać za darmo na swoją komórkę komunikaty ostrzegawcze, zapisz się do naszego systemu.
 • Dla turysty

  Poczytaj o zabytkach i ciekawych miejscach, które warto odwiedzić będąc w gminie Gdów.
 • Panoramy 3D

  Malownicze krajobrazy, z których słynie gmina Gdów zachęcają do odwiedzenia tego zakątka Polski.
 • Mistrzowska gmina

  Gmina Gdów została laureatem I edycji konkursu Mistrzowska Gmina 2009/2010, którego celem jest wyłonienie najbardziej aktywnych gmin w Polsce.

Kalendarium gminne

Sprawdź dowód: Możesz sprawdzić poprzez stronę www dostępność odbioru dowodu osobistego klikając tutaj
SMSowy System Ostrzegania: Dodaj swój numer i otrzymuj bezpłatnie ostrzeżenia, aby się dopisać kliknij tutaj.
Gmina Gdów ma swój profil na Facebook`u: Bądź na bieżąco z tym co dzieje się w naszej gminie i kliknij lubie to!

Akt własności ziemi

 

Uwłaszczenie gospodarstw  rolnych
(decyzja Akt Własności Ziemi- w skrócie: AWZ)   

Urząd Gminy w Gdowie

         Karta Informacyjna                                                                        


Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarowania Gminnym Zasobem Nieruchomości.

Opis usługi

1.    wydanie odpisu decyzji Aktu Własności Ziemi (AWZ) wraz z zaświadczeniem o jego ostateczności,
2.    wydanie zaświadczenia o  ostateczności decyzji AWZ,
3.    wydanie postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji AWZ.

Kogo dotyczy

Odpis decyzji Aktu Własności Ziemi może otrzymać osoba, której akt został wydany lub spadkobierca, którego  prawa zostały potwierdzone stosownym dokumentem, potwierdzającym następstwo prawne, np. w postaci:  notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia lub postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Wymagane dokumenty

1.    wniosek o wydanie odpisu decyzji AWZ- w treści zgodny z załączonym do strony formularzem,
2.    dokumenty potwierdzające następstwo prawne Wnioskodawcy- do wglądu, wykonania stosownych kopii,
3.    dokumenty uzasadniające żądanie sprostowania oczywistej omyłki w wypadku danych osobowych,
4.    pełnomocnictwo- w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodami uiszczenia stosownej opłaty.

 

Formularz/wnioski do pobrania

wniosek o sprostowanie oczywistej pomyłki pisarskiej

zaświadczenie o ostateczności decyzji

wniosek o wydanie odpisu AWZ


Opłaty

Opłata skarbowa, zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.):
•    za poświadczenie zgodności kopii z oryginałem- 5 zł za każdą stronę,
•    za zaświadczenie- 17 zł, nie dotyczy zwolnień wynikających z ustawy o opłacie skarbowej,
•    od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury (lub jego kopii) – 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwa, lub gdy mocodawca jest zwolniony z opłaty skarbowej).
Dowód opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

 

Jednostka/osoba odpowiedzialna

Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarowania Gminnym Zasobem Nieruchomości.

Miejsce składania dokumentów

Kompletny wniosek należy złożyć na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Gdów, w godzinach pracy urzędu, tj. poniedziałek- od godz.8.30 do 16.30, w pozostałe dni tygodnia od godz. 7.30 do 15.30.

Termin załatwienia sprawy

W przypadku zaświadczenia do 7 dni od daty złożenia wniosku, w pozostałym zakresie- w ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku. Terminy mogą ulec zmianie w wyniku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności w sprawie.

Tryb odwoławczy

 

Uwagi i dodatkowe informacje

 1.    informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się osobiście (pokój nr 7, 11)  lub telefonicznie, pod numerami telefonów:
12/ 288-96-41, 12/ 288-94-30,
2.    wskazane jest podanie we wniosku numeru telefonicznego do kontaktu, pod którym Wnioskodawca jest dostępny w godzinach pracy urzędu Gminy Gdów.


 

 

 

 

Do góry Powrót
Gdów
Urząd Gminy w Gdowie
Rynek 40
32-420 Gdów

tel. 12 251 41 66
tel. 12 251 42 66
fax. 12 251 40 05