• Witamy na stronie gminy Gdów

  Tutaj znajdziesz informacje m.in. o historii, turystyce, inwestycjach i aktualnych wydarzeniach.
  Dowiedz się więcej o naszej gminie.
 • SMSowy System Ostrzegania

  Jeżeli chcesz otrzymywać za darmo na swoją komórkę komunikaty ostrzegawcze, zapisz się do naszego systemu.
 • Dla turysty

  Poczytaj o zabytkach i ciekawych miejscach, które warto odwiedzić będąc w gminie Gdów.
 • Panoramy 3D

  Malownicze krajobrazy, z których słynie gmina Gdów zachęcają do odwiedzenia tego zakątka Polski.
 • Mistrzowska gmina

  Gmina Gdów została laureatem I edycji konkursu Mistrzowska Gmina 2009/2010, którego celem jest wyłonienie najbardziej aktywnych gmin w Polsce.

Kalendarium gminne

Sprawdź dowód: Możesz sprawdzić poprzez stronę www dostępność odbioru dowodu osobistego klikając tutaj
SMSowy System Ostrzegania: Dodaj swój numer i otrzymuj bezpłatnie ostrzeżenia, aby się dopisać kliknij tutaj.
Gmina Gdów ma swój profil na Facebook`u: Bądź na bieżąco z tym co dzieje się w naszej gminie i kliknij lubie to!

Zgłoszenie eksploatacji instalacji z której emisja nie wymaga zezwolenia mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko

Zgłoszenie eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko-przydomowa oczyszczalnia ścieków

Urząd Gminy w Gdowie

         Karta Informacyjna RLO.VI.                                                                         

Nazwa sprawy

Zgłoszenie eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko-przydomowa oczyszczalnia ścieków.
Kartę nadzoruje: Referat Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Opis sprawy

Zgłoszenie do Wójta Gminy Gdów eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko-przydomowa oczyszczalnia ścieków.

Kogo dotyczy

Osoby fizyczne zamierzające korzystać z instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko – przydomowa oczyszczalnia ścieków.

Wymagane dokumenty

Wymagane są następujące dokumenty (dane zawarte w projekcie przydomowej oczyszczalni):
1. adres właściciela na którego terenie prowadzona będzie eksploatacja instalacji  lub dane osoby ubiegającej się o zgłoszenie instalacji do eksploatacji,
2. rodzaj budynku (jednorodzinny, wielorodzinny), ilość osób korzystających z oczyszczalni, wielkość oczyszczalni, zakres zamierzonego korzystania, lokalizacja oczyszczalni na aktualnej mapie sytuacyjno - wysokościowej, oraz stan prawny nieruchomości (kopia wypisu z rejestru gruntów),
3. czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia / godzin),
4. typ i przepustowość przydomowej oczyszczalni ścieków, jakość ścieków surowych, jakość ścieków oczyszczonych,
5. rozwiązanie technologiczne (obliczenia technologiczne) i projekt techniczny, obiekty oczyszczalni, pomiar ścieków, rodzaj i zasięg zamierzonego korzystania ze środowiska,
6. informacje o redukcji zanieczyszczeń odpowiadającej najwyższym dopuszczalnym wartościom wskaźników zanieczyszczeń określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 lipca 2006 r. (Dz. U. Nr 137 poz. 984) w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych do środowiska wodnego,
7. w przypadku zastosowania oczyszczalni ścieków z odprowadzeniem oczyszczonych ścieków do gruntu należy dołączyć opinię geotechniczną
podłoża gruntowego opracowaną przez uprawnionego geologa lub test perkolacyjny,
8. aprobatę techniczną (certyfikat / deklarację zgodności) urządzeń oczyszczalni ścieków,
9. sposób postępowania z osadami ściekowymi.

Formularz/wnioski do pobrania

 

 zgłoszenie

 

 

Opłaty

Opłata skarbowa za przyjęcie wymaganego przepisami o ochronie środowiska zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko 120 zł - zgodnie z częścią I ust. 13 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 z późn. zm.).

Nie podlegają opłacie skarbowej przypadki określone w art. 2 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy.

Jednostka/osoba odpowiedzialna

Referat Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
pok. 11; tel.12-251-42-66 wew.111 lub 12-251-55-01

Miejsce składania dokumentów

Biuro obsługi mieszkańców

Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni od dnia zgłoszenia.
Przyjęcie zgłoszenia lub sprzeciw w formie decyzji.

Tryb odwoławczy

W przypadku wniesienia przez organ sprzeciwu w formie decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi i dodatkowe informacje

Do zgłoszenia należy załączyć:

1. Kopię pisma o przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych bądź pozwolenia na budowę wydanego przez Starostę Powiatu Wielickiego.
2. Kopię uzgodnienia przyłącza kanalizacji+przydomowa oczyszczalnia ścieków-opinia Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Wieliczce wraz z mapą sytuacyjną z naniesieniem lokalizacji oczyszczalni ścieków.
3. Kopię dokumentacji technicznej przydomowej oczyszczalni.

4.W przypadku odprowadzenia oczyszczonych ścieków do cieku kopię pozwolenia wodno-prawnego na wylot.

 

Do góry Powrót
Gdów
Urząd Gminy w Gdowie
Rynek 40
32-420 Gdów

tel. 12 251 41 66
tel. 12 251 42 66
fax. 12 251 40 05