• Witamy na stronie gminy Gdów

  Tutaj znajdziesz informacje m.in. o historii, turystyce, inwestycjach i aktualnych wydarzeniach.
  Dowiedz się więcej o naszej gminie.
 • SMSowy System Ostrzegania

  Jeżeli chcesz otrzymywać za darmo na swoją komórkę komunikaty ostrzegawcze, zapisz się do naszego systemu.
 • Dla turysty

  Poczytaj o zabytkach i ciekawych miejscach, które warto odwiedzić będąc w gminie Gdów.
 • Panoramy 3D

  Malownicze krajobrazy, z których słynie gmina Gdów zachęcają do odwiedzenia tego zakątka Polski.
 • Mistrzowska gmina

  Gmina Gdów została laureatem I edycji konkursu Mistrzowska Gmina 2009/2010, którego celem jest wyłonienie najbardziej aktywnych gmin w Polsce.

Kalendarium gminne

Sprawdź dowód: Możesz sprawdzić poprzez stronę www dostępność odbioru dowodu osobistego klikając tutaj
SMSowy System Ostrzegania: Dodaj swój numer i otrzymuj bezpłatnie ostrzeżenia, aby się dopisać kliknij tutaj.
Gmina Gdów ma swój profil na Facebook`u: Bądź na bieżąco z tym co dzieje się w naszej gminie i kliknij lubie to!

Projekt "Pociąg do edukacji"

1. PROJEKT „POCIĄG DO EDUKACJI” realizowany w Szkole Podstawowej  im. Św. Jana Kantego w Gdowie w okresie od 01.01.2014 roku do 30.06.2015 roku w ramach poddziałania 9.1.2. „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic  w jakości usług edukacyjnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt realizowany jest w ramach Umowy partnerskiej na rzecz realizacji Projektu „Pociąg do edukacji” ze Stowarzyszeniem ”Lokalna Grupa Działania Dolina Raby” oraz Aneksu nr 1 do powyższej umowy. Wartość projektu wynosi 568 719,72 złotych w tym część realizowana przez Gminę Gdów polegająca na dokonaniu zakupu materiałów i urządzeń wynosi 47 832,30 zł., a udział w kosztach pośrednich Gminy Gdów jest nie większy niż 8 000,00 zł. 

W związku  z uzyskaną zgodą Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie na wykorzystanie oszczędności, Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Gdowie w miesiącu wrześniu 2014 r. dokona dodatkowych zakupów materiałów piśmienniczych i pomocy dydaktycznych na łączną kwotę  17 209,96 złotych.

Nadto w ramach oszczędności zorganizowano dodatkowe wyjazdy na basen grupy 15 uczniów w ramach 15 godzin zajęć  oraz pozyskano środki finansowe na poczet wyjść Koła regionalnego do muzeum.

 

2. W związku z podpisaniem umowy na realizację projektu pt. „Pociąg do edukacji” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z Europejskiego Funduszu Społecznego Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby” ogłasza zapytanie ofertowe w ramach postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności, nazwa zapytania: „ZAJĘCIA PROJEKTOWE POZALEKCYJNE” prowadzone w Szkole Podstawowej w Gdowie im. Jana Kantego. Szczegóły na stronie internetowej: www.dolinaraby.pl.

Do góry Powrót
Gdów
Urząd Gminy w Gdowie
Rynek 40
32-420 Gdów

tel. 12 251 41 66
tel. 12 251 42 66
fax. 12 251 40 05