• Witamy na stronie gminy Gdów

  Tutaj znajdziesz informacje m.in. o historii, turystyce, inwestycjach i aktualnych wydarzeniach.
  Dowiedz się więcej o naszej gminie.
 • SMSowy System Ostrzegania

  Jeżeli chcesz otrzymywać za darmo na swoją komórkę komunikaty ostrzegawcze, zapisz się do naszego systemu.
 • Dla turysty

  Poczytaj o zabytkach i ciekawych miejscach, które warto odwiedzić będąc w gminie Gdów.
 • Panoramy 3D

  Malownicze krajobrazy, z których słynie gmina Gdów zachęcają do odwiedzenia tego zakątka Polski.
 • Mistrzowska gmina

  Gmina Gdów została laureatem I edycji konkursu Mistrzowska Gmina 2009/2010, którego celem jest wyłonienie najbardziej aktywnych gmin w Polsce.

Kalendarium gminne

Sprawdź dowód: Możesz sprawdzić poprzez stronę www dostępność odbioru dowodu osobistego klikając tutaj
SMSowy System Ostrzegania: Dodaj swój numer i otrzymuj bezpłatnie ostrzeżenia, aby się dopisać kliknij tutaj.
Gmina Gdów ma swój profil na Facebook`u: Bądź na bieżąco z tym co dzieje się w naszej gminie i kliknij lubie to!

Projekt "Indywidualizacja procesu kształcenia..."

PROJEKTU PN. ”INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I – III Z TERENU GMINY GDÓW”

We wszystkich szkołach podstawowych, uczniowie z klas I - III biorą udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych oraz zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych, które realizowane są w ramach projektu pn. ”Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III z terenu Gminy Gdów”. Korzystają oni z bogatej oferty zajęć zgodnej z indywidualnymi potrzebami oraz możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi.

W ramach programu realizowane są m.in. zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy, zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów ze szczególnym uwzględnieniem nauk przyrodniczo – matematycznych, zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu (w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji) oraz zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy. W ramach zadania (po wykorzystaniu oszczędności poprzetargowych) przeprowadzonych zostanie 4560 godzin pracy z uczniami. Ponadto, szkoły zostały doposażone w specjalistyczny sprzęt (m.in. tablice interaktywne, rzutniki i projektory multimedialne, sprzęt sportowy, programy multimedialne do nauki poszczególnych przedmiotów, gry dydaktyczne, mikroskopy, przyrządy pomiarowe, mapy, globusy i inne).

Projekt pn. ”Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III z terenu Gminy Gdów” odbywa się w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Poddziałanie 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”. Realizacja projektu rozpoczęła się we wrześniu 2012r., a jego zakończenie zaplanowano w grudniu 2013r. Koszt zadania wynosi 378 000zł. i w całości zostanie pokryty z dofinansowania.

          

Do góry Powrót
Gdów
Urząd Gminy w Gdowie
Rynek 40
32-420 Gdów

tel. 12 251 41 66
tel. 12 251 42 66
fax. 12 251 40 05