• Witamy na stronie gminy Gdów

  Tutaj znajdziesz informacje m.in. o historii, turystyce, inwestycjach i aktualnych wydarzeniach.
  Dowiedz się więcej o naszej gminie.
 • SMSowy System Ostrzegania

  Jeżeli chcesz otrzymywać za darmo na swoją komórkę komunikaty ostrzegawcze, zapisz się do naszego systemu.
 • Dla turysty

  Poczytaj o zabytkach i ciekawych miejscach, które warto odwiedzić będąc w gminie Gdów.
 • Panoramy 3D

  Malownicze krajobrazy, z których słynie gmina Gdów zachęcają do odwiedzenia tego zakątka Polski.
 • Mistrzowska gmina

  Gmina Gdów została laureatem I edycji konkursu Mistrzowska Gmina 2009/2010, którego celem jest wyłonienie najbardziej aktywnych gmin w Polsce.

Kalendarium gminne

Sprawdź dowód: Możesz sprawdzić poprzez stronę www dostępność odbioru dowodu osobistego klikając tutaj
SMSowy System Ostrzegania: Dodaj swój numer i otrzymuj bezpłatnie ostrzeżenia, aby się dopisać kliknij tutaj.
Gmina Gdów ma swój profil na Facebook`u: Bądź na bieżąco z tym co dzieje się w naszej gminie i kliknij lubie to!

Zagrożenie powodziowe

ZADANIA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ 
-OŚRODKA KOORDYNACYJNO INFORMACYJNEGO

współpraca ze strukturami powołanymi do walki z powodzią,
zbieranie, ocena i aktualizacja informacji z obszarów dotkniętych i zagrożonych powodzią,
wypracowywanie propozycji decyzji dotyczących ochrony przed powodzią, 
przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych,
przygotowywanie danych i analiz do tworzonych przez służby kryzysowe komunikatów informujących i ostrzegających obywateli,
opracowywanie dokumentacji przebiegu powodzi.

ZADANIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ:
Udział w ewakuacji ludności i mienia z terenów szczególnie zagrożonych i zalanych.
Oznakowanie, oświetlenie i zabezpieczenie terenów, na których prowadzone są działania ratownicze.
Udostępnianie środków łączności straży pożarnej dla koordynacji działań ratowniczych.
Udział w bezpośredniej akcji ratowniczej na terenach zalanych:
Odwadnianie obiektów,
Pomoc w zabezpieczeniu obwałowań i urządzeń,
Ratowanie ludzi, udzielanie pomocy przedmedycznej potrzebującym,
Dostarczanie żywności i wody pitnej,


ZADANIA MAŁOPOLSKI EGO ZARZĄDU MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH:
Prowadzenie inwestycji przeciwpowodziowych w tym opracowywanie analiz potrzeb,
Utrzymanie, konserwację i eksploatację i urządzeń melioracji wodnych
Współdziałanie ze spółkami wodnymi, urzędami administracji rządowej i samorządowej,
Prowadzenie wojewódzkiego, rejonowych i lokalnych magazynów przeciwpowodziowych,
Udział w pracach WZKR,
Likwidację skutków powodzi na własnych urządzeniach.


ZADANIA MAŁOPOLSKI EGO ZARZĄDU MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH
Prowadzenie inwestycji przeciwpowodziowych w tym opracowywanie analiz potrzeb,
Utrzymanie, konserwację i eksploatację i urządzeń melioracji wodnych
Współdziałanie ze spółkami wodnymi, urzędami administracji rządowej i samorządowej,
Prowadzenie wojewódzkiego, rejonowych i lokalnych magazynów przeciwpowodziowych,
Udział w pracach WZKR,
Likwidację skutków powodzi na własnych urządzeniach.

ZADANIA POLICJI
Organizacja lub zamknięcie ruchu kołowego i pieszego w rejonie akcji ratowniczej, wraz z oznakowaniem informacyjnym.
Zapewnienie swobodnego dojazdu i wyjazdu dla ekip i jednostek ratowniczych oraz organizacja dojazdu do rejonu zagrożonego.
Niedopuszczanie do tworzenia się zbiegowisk i zapobieganie objawom paniki, udzielanie informacji.

ZADANIA WOJSKA
Bezpośredni udział w działaniach ratowniczych na terenach objętych powodzią
Pomoc w organizowaniu i prowadzeniu ewakuacji ludzi z terenów zagrożonych i zalanych.
Pomoc w dostarczaniu wody pitnej, żywności, środków medycznych i odzieży do rejonów objętych powodzią.
Pomoc w załadunku i rozładunku transportów z pomocą humanitarną dla osób poszkodowanych przez powódź
Pomoc w usuwaniu skutków powodzi
Udostępnianie sprzętu wojskowego przydatnego do działań ratowniczych
Egzekwowanie przepisów i poleceń kierującym działaniami ratowniczymi.
Ochrona porządku w miejscach pracy punktów medycznych.
Pilotowanie kolumn transportu sił ratowniczych.
Pomoc w wyznaczaniu miejsc zbiórek lub parkowania pojazdów.
Ochrona pozostawionego mienia.
Udostępnienie środków łączności policji dla koordynacji działań ratowniczych.

ZADANIA STACJI SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNYCH
Stan zagrożenia powodziowego:
bieżące informowanie zagrożonych powiatów i gmin o potencjalnych zagrożeniach skażenia wody, żywności oraz możliwości wystąpieniu chorób zakaźnych
kontrola i ocena obiektów przeznaczonych do przyjęcia ewakuowanych osób
kontrola beczkowozów i innych urządzeń wyznaczonych do awaryjnego zaopatrywania ludności w wodę do picia
zinwentaryzowanie zapasów szczepionek i środków dezynfekcyjnych oraz awaryjne ich uzupełnienie
udział w organizowaniu punktów szczepień ochronnych ratowników przygotowywanych do akcji
przygotowanie laboratoriów do zwiększonej liczby badań 

Powódź:
stała współpraca z władzami samorządowymi gmin i powiatów objętych powodzią
monitorowanie jakości dostępnych źródeł wody do picia
kontrola magazynów i punktów dystrybucji żywności
badanie ludności w kierunku schorzeń jelitowych
wydawanie szczepionek i środków dezynfekujących
nadzorowanie szczepienia ratowników i ludności zagrożonej 

Likwidacja skutków powodzi:
stała współpraca z władzami samorządowymi gmin i powiatów objętych powodzią
wydawanie środków dezynfekcyjnych do odkażania przydomowych studni, ujęć wodociągów lokalnych, domów i obiektów gospodarczych
nadzór nad prowadzeniem zabiegów dezynfekcyjnych
nadzór sanitarny nad likwidacją padliny i innych nieczystości 
nadzór nad obiektami publicznymi przywracanymi do stanu użyteczności

ZADANIA INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ
Nadzór nad:
usuwaniem i grzebaniem zwłok zwierzęcych,
przydatnością do dalszego użytkowania obiektów inwentarskich,
prowadzeniem szczepień ochronnych,
przetwórniami, rzeźniami i miejscami przechowywania środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego.


WZÓR MELDUNKU POWODZIOWEGO
określającego straty powstałe w wyniku powodzi ( w czasie prowadzenia akcji powodziowej i po jej wystąpieniu).

 1.      Rozmyte - uszkodzone wały (km/tyś zł.)
 
2.      Uszkodzone budowle hydrotechniczne (szt/tyś zł.)
 
3.      Uszkodzenia brzegów rzek i potoków (km/tyś zł.)
 
4.      Zalanie lub uszkodzenie budynków
a)   mieszkalnych (szt/tyś zł.)
b)   gospodarczych (szt/tyś zł.)
 
5.      Uszkodzenia dróg:
a)   krajowych (km//tyś zł.)
b)   wojewódzkich (km/tyś zł.)
c)   powiatowych (km/tyś zł.)
d)   gminnych (km/tyś zł.)
 
6.      Uszkodzenia mostów na drogach (jak w pkt. 5)
 
7.      Grunty orne (ha/tyś zł.)
Użytki zielone (ha//tyś zł.)
 
8.      Inne (podać jakie/tyś zł.)
 
9.      Straty pośrednie (podać jakie)
 
10.  Wydatki na akcje przeciwpowodziowe (łącznie w tyś. zł)

Do góry Powrót
Gdów
Urząd Gminy w Gdowie
Rynek 40
32-420 Gdów

tel. 12 251 41 66
tel. 12 251 42 66
fax. 12 251 40 05