• Witamy na stronie gminy Gdów

  Tutaj znajdziesz informacje m.in. o historii, turystyce, inwestycjach i aktualnych wydarzeniach.
  Dowiedz się więcej o naszej gminie.
 • SMSowy System Ostrzegania

  Jeżeli chcesz otrzymywać za darmo na swoją komórkę komunikaty ostrzegawcze, zapisz się do naszego systemu.
 • Dla turysty

  Poczytaj o zabytkach i ciekawych miejscach, które warto odwiedzić będąc w gminie Gdów.
 • Panoramy 3D

  Malownicze krajobrazy, z których słynie gmina Gdów zachęcają do odwiedzenia tego zakątka Polski.
 • Mistrzowska gmina

  Gmina Gdów została laureatem I edycji konkursu Mistrzowska Gmina 2009/2010, którego celem jest wyłonienie najbardziej aktywnych gmin w Polsce.

Kalendarium gminne

Sprawdź dowód: Możesz sprawdzić poprzez stronę www dostępność odbioru dowodu osobistego klikając tutaj
SMSowy System Ostrzegania: Dodaj swój numer i otrzymuj bezpłatnie ostrzeżenia, aby się dopisać kliknij tutaj.
Gmina Gdów ma swój profil na Facebook`u: Bądź na bieżąco z tym co dzieje się w naszej gminie i kliknij lubie to!

Monitorowanie zagrożeń

Wśród różnych sposobów monitorowania zagrożeń można wymienić cztery podstawowe sfery działania:
1) Pozyskiwanie informacji o zagrożeniu w wyniku prowadzenia kontroli przestrzegania przepisów (wymogów) bezpieczeństwa.
W ramach tej grupy mieszczą się działania kontrolno rozpoznawcze prowadzone przez różne organy i instytucje kontrolne,np.w zakresie:
-przepisów przeciwpożarowych (PSP), 
-przepisów o ochronie środowiska (Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska),
-przepisów budowlanych (Urząd Nadzoru Budowlanego),
-przepisów BHP (Państwowa Inspekcja Pracy).

2) Ewidencję zaistniałych zdarzeń:
Komplementarność danych powinna przynieść efekt w postaci zmniejszenia liczby i wielkości zdarzeń, a tym samym obniżenie strat ludzkich i materialnych a więc:
-proces rozpoznawania i monitorowania zagrożeń musi być zintegrowany z pozostałymi ogniwami systemu przeciwdziałania zagrożeniom,
-poszczególne segmenty wspomnianego systemu oddziałują na siebie wzajemnie, a brak lub złe funkcjonowanie któregokolwiek z nich stanowi poważne zagrożenie dla efektywności podejmowanych przedsięwzięć mających na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa,
-system przeciwdziałania zagrożeniom będzie działał poprawnie, jeśli podejmowane w jego ramach czynności będą miały charakter ciągły.

3) Tworzenie systemów wczesnej detekcji zagrożeń.
W ramach systemów wczesnej detekcji zagrożeń wyróżniamy:
-monitoring meteorologiczny,
-hydrologiczny,
-radiacyjny,
-chemiczny,
-pożarowy i inne.

4) Pozyskiwanie informacji w drodze pomiarów parametrów zagrożenia (na potrzeby organizacji akcji ratowniczej oraz do celów dokumentacyjnych).
Nnajczęściej wykorzystywany jest przenośny sprzęt służb ratowniczych (np. PSP, stacji ratownictwa chemicznego, służb ochrony radiologicznej i innych).

Informacje zgromadzone w procesie monitoringu są wykorzystywane w prognozowaniu niebezpiecznych zdarzeń losowych, które mogą wystąpić na danym terenie. W tej dziedzinie można wyróżnić dwa zasadnicze etapy działania:
1) prognozy dokonywane na użytek planowania ochrony ludności,
2) prognozy dokonywane na potrzeby trwającej akcji ratowniczej.

Dysponując danymi o zaistniałych w przeszłości zdarzeniach oraz o potencjalnych zagrożeniach na danym terenie, powinno się przeprowadzać analizy i sporządzać prognozy obejmujące m.in.:
-oszacowanie prawdopodobieństwa powstania danego zdarzenia,
-określenie spodziewanych jego rozmiarów i skutków,
-sprawdzenie możliwości i zasadności redukcji poziomu zagrożenia.

Do góry Powrót
Gdów
Urząd Gminy w Gdowie
Rynek 40
32-420 Gdów

tel. 12 251 41 66
tel. 12 251 42 66
fax. 12 251 40 05