• Witamy na stronie gminy Gdów

  Tutaj znajdziesz informacje m.in. o historii, turystyce, inwestycjach i aktualnych wydarzeniach.
  Dowiedz się więcej o naszej gminie.
 • SMSowy System Ostrzegania

  Jeżeli chcesz otrzymywać za darmo na swoją komórkę komunikaty ostrzegawcze, zapisz się do naszego systemu.
 • Dla turysty

  Poczytaj o zabytkach i ciekawych miejscach, które warto odwiedzić będąc w gminie Gdów.
 • Panoramy 3D

  Malownicze krajobrazy, z których słynie gmina Gdów zachęcają do odwiedzenia tego zakątka Polski.
 • Mistrzowska gmina

  Gmina Gdów została laureatem I edycji konkursu Mistrzowska Gmina 2009/2010, którego celem jest wyłonienie najbardziej aktywnych gmin w Polsce.

Kalendarium gminne

Sprawdź dowód: Możesz sprawdzić poprzez stronę www dostępność odbioru dowodu osobistego klikając tutaj
SMSowy System Ostrzegania: Dodaj swój numer i otrzymuj bezpłatnie ostrzeżenia, aby się dopisać kliknij tutaj.
Gmina Gdów ma swój profil na Facebook`u: Bądź na bieżąco z tym co dzieje się w naszej gminie i kliknij lubie to!

Charakterystyka i prognozowanie zagrożeń

Zapewnienie obywatelom podstawowych warunków ochrony przed potencjalnymi i realnymi zagrożeniami związanymi z występowaniem klęsk żywiołowych oraz innych zdarzeń powodowanych siłami natury lub działalnością człowieka, a także wynikającymi z prowadzenia działań zbrojnych – jedna z fundamentalnych funkcji współczesnego państwa.

1) Zagrożenia pożarowe

 • Pożary budynków mieszkalnych
 • Pożary obiektów użyteczności publicznej
 • Pożary szpitali, domów opieki społecznej
 • Pożary zakładów i obiektów przemysłowych
 • Pożary wielkoobszarowe lasów


2) zagrożenia chemiczno-ekologiczne

 • W zakładach przemysłowych
 • W transporcie
 • W laboratoriach
 • W instalacjach przesyłowych


3) zagrożenia epidemiologiczne

 • Choroby zakaźne ludzi
 • Zatrucia pokarmowe
 • Choroby zakaźne zwierząt
 • Bioterroryzm
 • Skażenia gleby, wody lub powietrza 
 • Inne (np. plagi gryzoni, owadów ...)
 • Choroby zakaźne znane są od stuleci, niektóre zwalczono (cholera, ospa), inne się pojawiają (BSE, AIDS, EBOLA)
 • Nowi nosiciele, modyfikacje genetyczne drobnoustrojów
 • Zmienna wrażliwość osobników na choroby
 • Przemieszczanie osobników
 • Oddziaływanie środowiska
 • Globalizacja chorób, wzrost szybkości rozprzestrzeniania
 • Terroryzm


4) zagrożenia promieniotwórcze

 • W zakładach przemysłowych
 • W transporcie
 • W laboratoriach
 • Porzucone przedmioty
 • Skażenie elementów środowiska
 • Skażenie żywności, wody
 • Terroryzm


5) zagrożenia w infrastrukturze technicznej

 • Instalacje przesyłowe
 • Konstrukcje
 • Budowle techniczne
 • Instalacje telekomunikacyjne
 • Bazy danych 
 • Przyczyny w fazie projektowej, wykonawstwie i użytkowaniu


6) zagrożenia komunalne

 • Problemy z funkcjonowaniem miast i miejscowości związane z paraliżem organizacyjnym


7) zagrożenia budowlane

 • Budynki mieszkalne – 37%
 • Budynki uż. publicznej – 22%
 • Budynki przemysłowe – 20%
 • Pęknięcia
 • Ugięcia elementów
 • Przechylenia
 • Przemieszczenia
 • Błędy projektowania, wykonawstwa i użytkowania


8) Zagrożenia -systemy zaopatrzenia w ciepło i inne media:

 • Uszkodzenia systemów zaopatrzenia w ciepło
 • Uszkodzenia systemów zaopatrzenia w energię: gazowych, elektroenergetycznych, paliwowych
 • Uszkodzenia systemów zaopatrzenia w wodę
 • Uszkodzenia systemów kanalizacyjnych i utylizacji odpadów


9) zagrożenia komunikacyjne

 • Wypadki
 • Katastrofy
 • Blokady
 • Strajki
 • Awarie
 • inne


10) Zagrożenia -sieć dróg i mostów:

 • Awarie budowli
 • Podmycia
 • Osuwiska
 • Katastrofy
 • Zajęcia i blokady11) zagrożenia w transporcie lądowym:

 • Wypadki i katastrofy drogowe
 • Karambole
 • Wypadki i katastrofy kolejowe
 • Wypadki i katastrofy tramwajowe


12) zagrożenia w transporcie wodnym:

 • Zdarzenia na rzekach
 • Zdarzenia na jeziorach i zbiornikach wodnych
 • Zdarzenia na wodach przybrzeżnych – morze
 • Stocznie, porty, reda


13) zagrożenia w transporcie powietrznym:

 • Wypadki i katastrofy lotnicze
 • Ofiary także na ziemi


14) naruszenia porządku publicznego:

 • Okupacje obiektów
 • Blokady szlaków komunikacyjnych
 • Uprowadzenia i uwięzienia


15) niekontrolowane przemieszczanie dużych grup ludności:

 • Imprezy masowe
 • Zgromadzenia związane z wydarzeniami religijnymi
 • Ucieczki przed zagrożeniami


16) niepokoje społeczne

 • Spadek wartości waluty
 • Bankructwa firm
 • Awarie systemów bankowych
 • Awarie systemów telekomunikacyjnych
 • Przerwy w zaopatrzeniu w żywność i wodę, leki i inne
 • Plotki o nadchodzących zagrożeniach


PROGNOZOWANIE ZAGROŻEŃ:
Planowanie cywilne 
jest to proces zmierzający do osiągnięcia gotowości cywilnej, rozumianej jako odpowiednia zdolność całego sektora cywilnego państwa do podjęcia planowanego i zorganizowanego działania w przypadku zagrożenia klęską, katastrofą lub wojną. 

Planowanie cywilne powinno zapewnić między innymi:
Ciągłość funkcjonowania organów administracji rządowej i samorządowej
Możliwy do zaakceptowania poziom życia społecznego i gospodarczego
Ochronę ludności cywilnej i jej zaopatrywanie
Wspieranie lub koordynowanie międzynarodowej i krajowej pomocy humanitarnej, technicznej i eksperckiej.

Efektem planowania jest dokument zwany PLANEM REAGOWANIA KRYZYSOWEGO, który jako dokument publiczny podaje podstawy prawne, ustala cele i określa przyjęte założenia.

Ogólne zasady zarządzania sytuacją kryzysową:
-Planowanie
-Organizowanie
-Angażowanie sił iśrodków
-Kierowanie/koordynowanie
-Kontrolowanie

Do góry Powrót
Gdów
Urząd Gminy w Gdowie
Rynek 40
32-420 Gdów

tel. 12 251 41 66
tel. 12 251 42 66
fax. 12 251 40 05