• Witamy na stronie gminy Gdów

  Tutaj znajdziesz informacje m.in. o historii, turystyce, inwestycjach i aktualnych wydarzeniach.
  Dowiedz się więcej o naszej gminie.
 • SMSowy System Ostrzegania

  Jeżeli chcesz otrzymywać za darmo na swoją komórkę komunikaty ostrzegawcze, zapisz się do naszego systemu.
 • Dla turysty

  Poczytaj o zabytkach i ciekawych miejscach, które warto odwiedzić będąc w gminie Gdów.
 • Panoramy 3D

  Malownicze krajobrazy, z których słynie gmina Gdów zachęcają do odwiedzenia tego zakątka Polski.
 • Mistrzowska gmina

  Gmina Gdów została laureatem I edycji konkursu Mistrzowska Gmina 2009/2010, którego celem jest wyłonienie najbardziej aktywnych gmin w Polsce.

Kalendarium gminne

Sprawdź dowód: Możesz sprawdzić poprzez stronę www dostępność odbioru dowodu osobistego klikając tutaj
SMSowy System Ostrzegania: Dodaj swój numer i otrzymuj bezpłatnie ostrzeżenia, aby się dopisać kliknij tutaj.
Gmina Gdów ma swój profil na Facebook`u: Bądź na bieżąco z tym co dzieje się w naszej gminie i kliknij lubie to!

Stowarzyszenie Wiejskie "Nasza Przestrzeń" w Winiarach

Stowarzyszenie Wiejskie "Nasza Przestrzeń"
z siedzibą  w  Winiarach;
32-420 Gdów; Winiary 243
KRS 0000397868,  NIP 6832077513, REGON 122425682

Zarząd Stowarzyszenia „Nasza Przestrzeń”
Marta Stanek
Zbigniew Włodarczyk
Elżbieta Włoch

 

Cele i formy działania

§ 7
Stowarzyszenie określa sobie następujące cele:
1) budowanie otwartego społeczeństwa obywatelskiego i wspieranie rozwoju wsi zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju,
2) wyrównywanie szans i przeciwdziałanie bezrobociu mieszkańców wsi,
3) przeciwdziałanie dyskryminacji, zwłaszcza z powodu płci, wyznawanej religii, niepełnosprawności, narodowości, wieku, orientacji seksualnej,
4) upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
5) podniesienie społecznego poziomu świadomości ekologicznej na obszarach wiejskich,
6) popularyzację idei rolnictwa ekologicznego oraz pozarolniczych form działalności na wsi,
7) promocję zdrowego stylu życia i postaw przyjaznych środowisku,
8) rozbudzanie tożsamości regionalnej i wspieranie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi,
9) działalność na rzecz integracji społecznej osób niepełnosprawnych, 10)wspieranie edukacji na terenach wiejskich, 11)podejmowanie, realizowanie i propagowanie inicjatyw edukacyjno –kulturalnych i artystycznych, 12)promocję i organizację wolontariatu.


§ 8
Cele określone w § 7 Stowarzyszenie realizuje poprzez:
1) edukację, w tym organizację zielonych szkół, wystaw, konkursów, seminariów, szkoleń, spotkań.
2) koordynowanie przedsięwzięć zgodnych z celami działalności Stowarzyszenia,
3) współudział w przedsięwzięciach zgodnych z celami działalności Stowarzyszenia,
4) współpracę z instytucjami samorządowymi, państwowymi i organizacjami pozarządowymi oraz w sektorze prywatnym w zakresie objętym celami Stowarzyszenia,
5) prowadzenie własnej działalności wydawniczej,
6) współpracę z krajowymi i zagranicznymi podmiotami zainteresowanymi celami Stowarzyszenia,
7) rozwijanie współpracy z organizacjami społecznymi, zwłaszcza działającymi na rzecz rozwoju wsi z krajów Unii Europejskiej oraz państw mających przystąpić do Unii Europejskiej,
8) założenie i prowadzenie biblioteki związanej z tematyką wiejską, ekologiczną oraz dotyczącą praw człowieka, tradycji regionalnych,
9) popularyzację działań Stowarzyszenia w środkach masowego przekazu, 10)organizowanie imprez kulturalnych i artystycznych (m.in. koncertów, przeglądów, filmów, wieczorów autorskich, wystaw, festiwali teatralnych, biesiad, ognisk, festynów).

Do góry Powrót
Gdów
Urząd Gminy w Gdowie
Rynek 40
32-420 Gdów

tel. 12 251 41 66
tel. 12 251 42 66
fax. 12 251 40 05