• Witamy na stronie gminy Gdów

  Tutaj znajdziesz informacje m.in. o historii, turystyce, inwestycjach i aktualnych wydarzeniach.
  Dowiedz się więcej o naszej gminie.
 • SMSowy System Ostrzegania

  Jeżeli chcesz otrzymywać za darmo na swoją komórkę komunikaty ostrzegawcze, zapisz się do naszego systemu.
 • Dla turysty

  Poczytaj o zabytkach i ciekawych miejscach, które warto odwiedzić będąc w gminie Gdów.
 • Panoramy 3D

  Malownicze krajobrazy, z których słynie gmina Gdów zachęcają do odwiedzenia tego zakątka Polski.
 • Mistrzowska gmina

  Gmina Gdów została laureatem I edycji konkursu Mistrzowska Gmina 2009/2010, którego celem jest wyłonienie najbardziej aktywnych gmin w Polsce.

Kalendarium gminne

Sprawdź dowód: Możesz sprawdzić poprzez stronę www dostępność odbioru dowodu osobistego klikając tutaj
SMSowy System Ostrzegania: Dodaj swój numer i otrzymuj bezpłatnie ostrzeżenia, aby się dopisać kliknij tutaj.
Gmina Gdów ma swój profil na Facebook`u: Bądź na bieżąco z tym co dzieje się w naszej gminie i kliknij lubie to!

Rejestr działalności regulowanej

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Gdów tworzy i prowadzi Wójt Gminy Gdów. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Gdów jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru. Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje Wójt Gminy Gdów na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:
• firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
• numer identyfikacji podatkowej (NIP);
• numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada;
• określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

Do wniosku o wpis do rejestru dołącza się dowód uiszczenia opłaty skarbowej oraz oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o następującej treści:
„Oświadczam, że:
• dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą;
• znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U.2018 poz.1454).”.
Oświadczenie powinno zawierać także:
• firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
• oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
• podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze.
Wójt Gminy Gdów dokonując wpisu do rejestru, nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy, przetwarza dane wpisane do rejestru oraz zapewnia bezpieczeństwo tych danych.

 

Przedsiębiorcy wpisani do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Gdów:

• FCC Polska Sp. z o.o. ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze,

• Zbiór i Segregacja Odpadów "TRASZKAN" Sp. j. S.F.Z. Sroka Zegartowice 105, 32-413 Zegartowice,

• EKOMBUD Skowronek Gazda Sp. J., ul. Partyzantów 21, 32-700 Bochnia,

• Usługi Asenizacyjne Jerzy Żuławiński ul. Jagiellońska 27, 32-410 Dobczyce,

• Firma Handlowo-Usługowa "DIMARCO" Marek Strzelec Iwkowa 482, 32-861 Iwkowa,

• Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MIKI Mieczysław Jakubowski ul. Nad Drwiną 33, 30-841 Kraków,

• MIKI Recykling Sp. z o.o. ul. Nad Drwiną 33, 30-841 Kraków,

• Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. ul. Barska 12, 30-307 Kraków,

• Rejonowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Słowackiego 84, 32-400 Myślenice,

• EKOM Maciejczyk Sp. j. ul. Zakładowa 29, 26-052 Nowiny,

• Firma Usługowo-Handlowa "DZIUN" Lupa Władysław Niewiarów 4, 32-420 Gdów,

• REMONDIS  Kraków Sp. z o.o., ul. Półłanki 64, 30-740 Kraków,

• AVR Sp. z o.o. ul. Józefa Dietla 93/4, 31-031 Kraków,

• Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Sp. z o.o., os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa,

• Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mirosław Olejarczyk, Wola Jachowa 94A, 26-008 Górno.

 

Wpis do działalności regulowanej - karta sprawy

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Gdów

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Gdów

 

 

Do góry Powrót
Gdów
Urząd Gminy w Gdowie
Rynek 40
32-420 Gdów

tel. 12 251 41 66
tel. 12 251 42 66
fax. 12 251 40 05