• Witamy na stronie gminy Gdów

  Tutaj znajdziesz informacje m.in. o historii, turystyce, inwestycjach i aktualnych wydarzeniach.
  Dowiedz się więcej o naszej gminie.
 • SMSowy System Ostrzegania

  Jeżeli chcesz otrzymywać za darmo na swoją komórkę komunikaty ostrzegawcze, zapisz się do naszego systemu.
 • Dla turysty

  Poczytaj o zabytkach i ciekawych miejscach, które warto odwiedzić będąc w gminie Gdów.
 • Panoramy 3D

  Malownicze krajobrazy, z których słynie gmina Gdów zachęcają do odwiedzenia tego zakątka Polski.
 • Mistrzowska gmina

  Gmina Gdów została laureatem I edycji konkursu Mistrzowska Gmina 2009/2010, którego celem jest wyłonienie najbardziej aktywnych gmin w Polsce.

Kalendarium gminne

Sprawdź dowód: Możesz sprawdzić poprzez stronę www dostępność odbioru dowodu osobistego klikając tutaj
SMSowy System Ostrzegania: Dodaj swój numer i otrzymuj bezpłatnie ostrzeżenia, aby się dopisać kliknij tutaj.
Gmina Gdów ma swój profil na Facebook`u: Bądź na bieżąco z tym co dzieje się w naszej gminie i kliknij lubie to!

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) jest to miejsce, do którego mieszkańcy i właściciele nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe położonych na terenie gminy Gdów, mogą dostarczać selektywnie zebranych odpadów komunalnych.
PSZOK zlokalizowany jest na placu przy Spółdzielni Kółek Rolniczych w Gdowie, wjazd od ul. Staszica.

Godziny otwarcia:
• wtorek, środa, czwartek, piątek w godz. 7.00 - 15.00
• sobota w godz. 8.00 - 14.00

Jednostka obsługująca:
Urząd Gminy w Gdowie
Rynek 40, 32-420 Gdów
tel. 692-709-588

Transport i zagospodarowanie odpadów z PSZOK:
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "Empol" Sp. z o.o.

os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa
Biuro Obsługi Klienta tel. 887-227-011

Do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściciele nieruchomości, w zamian
za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą dostarczać we własnym zakresie
następujące frakcje odpadów komunalnych:

• papier, w tym: odpady z papieru, odpady z tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady
opakowaniowe z tektury,
• tworzywa sztuczne, w tym: odpady tworzyw sztucznych, odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
• szkło, w tym: odpady ze szkła, odpady opakowaniowe ze szkła,
• metale, w tym: odpady metali, odpady opakowaniowe z metali,
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
• meble i inne odpady wielkogabarytowe, rozłożone na części i elementy płaskie,
• zużyte opony z wyłączeniem opon z ciągników i maszyn rolniczych oraz z pojazdów i maszyn
pochodzących z działalności gospodarczej, oraz niepochodzące od osób ponoszących ryczałtową opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (limit 8 szt./rok/na złożoną deklarację),
• odpady budowlane i rozbiórkowe,
• bioodpady stanowiące odpady komunalne przyjmowane są od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, którzy nie zdeklarowali kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym oraz od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe,
• przeterminowane leki i chemikalia, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi (w szczególności igieł i strzykawek),
• zużyte baterie i drobne akumulatory,
• tekstylia i odzież,
• powstające w gospodarstwach domowych odpady niebezpieczne: środki do impregnacji
i konserwacji drewna, pozostałości rozpuszczalników, emulsji, barwników, farb, lakierów, pokostów, żywic, klejów i spoiw, środków ochrony roślin, środków czyszczących, substancji do środków do dezynfekcji i dezynsekcji, zbiorniki po aerozolach, termometry, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, zużyte baterie i akumulatory, zużyte kartridże i tonery, przepracowane oleje i inne odpady niebezpieczne określone w przepisach w sprawie katalogu odpadów.


Regulamin


PSZOK nie przyjmuje niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, popiołu, części samochodowych oraz odpadów powstających w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej, a także z nieruchomości niezamieszkałych.

 

 


Do góry Powrót
Gdów
Urząd Gminy w Gdowie
Rynek 40
32-420 Gdów

tel. 12 251 41 66
tel. 12 251 42 66
fax. 12 251 40 05