• Witamy na stronie gminy Gdów

  Tutaj znajdziesz informacje m.in. o historii, turystyce, inwestycjach i aktualnych wydarzeniach.
  Dowiedz się więcej o naszej gminie.
 • SMSowy System Ostrzegania

  Jeżeli chcesz otrzymywać za darmo na swoją komórkę komunikaty ostrzegawcze, zapisz się do naszego systemu.
 • Dla turysty

  Poczytaj o zabytkach i ciekawych miejscach, które warto odwiedzić będąc w gminie Gdów.
 • Panoramy 3D

  Malownicze krajobrazy, z których słynie gmina Gdów zachęcają do odwiedzenia tego zakątka Polski.
 • Mistrzowska gmina

  Gmina Gdów została laureatem I edycji konkursu Mistrzowska Gmina 2009/2010, którego celem jest wyłonienie najbardziej aktywnych gmin w Polsce.

Kalendarium gminne

Sprawdź dowód: Możesz sprawdzić poprzez stronę www dostępność odbioru dowodu osobistego klikając tutaj
SMSowy System Ostrzegania: Dodaj swój numer i otrzymuj bezpłatnie ostrzeżenia, aby się dopisać kliknij tutaj.
Gmina Gdów ma swój profil na Facebook`u: Bądź na bieżąco z tym co dzieje się w naszej gminie i kliknij lubie to!

Informacje z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

1. Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Gdów w 2020 r.:

• Przedsiębiorswo Usług Komunalnych "EMPOL" Sp. z o.o.
  os. Rzeka 133
  34-451 Tylmanowa


2. Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości  z terenu gminy Gdów:

-->  zmieszanych odpadów komunalnych (20 03 01):

• MBP CHOCZNIA, ul. Kościuszki 304, 34-123 Chocznia,

• MBP EMPOL Tyulmanowa, os. Rzeka 419, 34-451 Tylmanowa,

• MBP REMONDISKraków, ul. Połłanki 64, 30-740 Kraków,

• MBP Miki Recykling Kraków, ul. Nad Drwiną 33, 31-841 Kraków,

• MBP Myślenice, ul. Ujejskiego 341, 32-400 Myślenice

--> odpadów ulegających biodegradacji (20 02 01) oraz odpadów kuchennych ulegających biodegradacji (20 01 08):

• kompostownia odpadów zielonych, Chocznia, ul. T. Kościuszki 304,

--> pozostałości z sortowania odpadów komunlanych

W 2018 roku wyodrębniono odpady będące pozostałościami z sortowania odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Gdów, które przekazano na składowisko odpadów w Myślenicach, ul. Ujejskiego 341 oraz na składowisko „Za rzeką Biała” JRCH, ul. Czysta, Tarnów.

3. Osiągnięte przez gminę Gdów wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania


• Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła:
rok 2019 - 42,0%

• Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych:
rok 2019 - 100%

• Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:
rok 2019 - 10,00%

4. Osiągnięte przez podmioty odbierajace odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomści wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

Wszystkie firmy, odbierajace odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomści, osiągnęły w 2018 r. wymagany poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, który dla 2018 roku wynoisł min. 30%.

 

Poniżej zamieszczamy Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie poziomów recyklingu oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegajacych biodrgradacji:

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2167)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegajacych biodegradacji  (Dz. U. 2017 r., poz. 2412)5. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

Jednostka obsługująca:

Urząd Gminy w Gdowie
Rynek 40, 32-420 Gdów
tel. 692-709-588, 12/251-05-50, 12/251-55-01

Lokalizacja punktu - plac przy Spółdzielni Kółek Rolniczych w Gdowie, wjazd od ul. Staszica

Godziny otwarcia:
• wtorek, środa, czwartek, piątek w godz. 7.00 - 15.00
• sobota w godz. 8.00 - 14.00


6. Podmiot zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowaw ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz. 1688):

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych przyjmowany jest wyłącznie od właścicieli nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadmi komunalnymi w Punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a następnie transportowany i zagospodarowywany przez Przedsiębiorswo Usług Komunalnych "EMPOL" Sp. z o.o., os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa.

 

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom Gminy Gdów za włączenie sie do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, które bezpośrednio przełożyło się na ograniczenie oddawanych odpadów niesegregowanych (zmieszanych) oraz na zwiększenie ilości oddawanych odpadów zbieranych w sposób selektywny.

Do góry Powrót
Gdów
Urząd Gminy w Gdowie
Rynek 40
32-420 Gdów

tel. 12 251 41 66
tel. 12 251 42 66
fax. 12 251 40 05